Jääväljakud

OÜ G-floors pakub jääväljakute külmutussüsteemide ja kunstmuru väljakute
küttesüsteemide projekteerimist ja paigaldust.

Külmaagregaadiga ning pinnases oleva torustiku abil valmib tehisjää,
mida saab kasutada uisuspordiks, autode jäärajasõiduks jne.

Uisutamiseks sobiliku jääväljaku võib valmistada näiteks tennise- või jalgpallipallimänguks
kasutatava kunstmuruväljaku peale. Takistuseks ei ole isegi 60 mm pikkuse lõime ja
kummitäitega kolmanda põlvkonna jalgpallimuru.

.......