Konstruktsioon ja paksus


Safetop kate valatakse kahes kihis: elastne aluskiht ja värviline pinnakiht. Täiskasvanute jaoks elastne
alus tavaliselt lapse raskuse all ei deformeeru, nii kasutamegi Safetopi puhul eriti elastset aluskihti.
Safetop mängualus erinebki tavalistest katendidest seetõttu, et elastsuskihis kasutatakse spetsiaalselt mänguväljakutele valmistatud, kuni 20 mm graanulit, samas kui enamus konkureerivatest toodetest valmistatakse 1...5 mm graanulist.

Kummipurust aluse pooridesse aja jooksul kogunev liiv ja huumus muudab katendi tihedaks ning kõvaks. Suuremate graanulite pooridest vajub liiv, huumus ja vesi paremini läbi ning kate püsib kauem elastne.
Pealiskiht valmistatakse peenemast kummigraanulist. Pinnakiht on alati ühtlase tugevuse ja kulutuskestvusega.
Safetop katte paksus tuleks valida vastavalt lapse võimalikule kukkumiskõrgusele.

Alljärgnev tabel on abiks kihi paksuse arvestamiseks:


Kriitiline kõrgus
3.0m
2.5m
2.0m
1.6m
1.4m
1.3m
0.6m
SafeTop paksus
140mm
100mm
80mm
60mm
50mm
40mm
20mm